คุณศิวดล มาตยากูร ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท แคริว่า (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมงาน Siriraj Hackathon 2023

คุณศิวดล มาตยากูร ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท แคริว่า (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมงาน Siriraj Hackathon 2023

คุณศิวดล มาตยากูร ร่วมงาน Siriraj Hackathon 2023 เสวนาหัวข้อ "What Healthcare team should know for fundraising?" บริษัท แคริว่า (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณศิวดล มาตยากูร ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท แคริว่า (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมงาน Siriraj Hackathon 2023 ในงาน

Read More
December 6, 2023