บริษัท แคริว่า (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (Care Kit) แก่โรงพยาบาลลานกระบือ

บริษัท แคริว่า (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (Care Kit) แก่โรงพยาบาลลานกระบือ

บริษัท แคริว่า (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (Care Kit) ให้แก่โรงพยาบาลลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร บริษัท แคริว่า (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CARIVA นำทีมโดย นาย ณรงค์ชัย ลิมป์ปิยาภิรมย์ Co-Founder และทีมงาน ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (Care Kit) จำนวน 20 ชุด ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก บริษัท

Read More
February 13, 2024