Skip to content Skip to footer

คณะแพทย์ ศิริราชฯ x แคริว่า เตรียมพบกับนวัตกรรมทางการแพทย์สุดเจ๋ง และบริการทางด้านสุขภาพจากฝีมือคนไทยโดย CARIVA

คณะแพทย์ ศิริราชฯ x แคริว่า เตรียมพบกับนวัตกรรมทางการแพทย์สุดเจ๋ง และบริการทางด้านสุขภาพจากฝีมือคนไทยโดย CARIVA

คณะแพทย์ ศิริราชฯ และ บริษัท แคริว่า (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมดึงความอัจฉริยะข้อมูล หนุนเมดิคัล เอไอ สตาร์ทอัพ ชู 4 นวัตกรรม เพิ่มความล้ำกับการตรวจรักษาระดับไฮเทค เพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพระดับสูง พร้อมปั้นศิริราชสู่ผู้นำด้านสตาร์ทอัพการแพทย์ 

25 สิงหาคม 2566 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับบริษัท ร่วมกับ แคริว่า (CARIVA) ประเทศไทย จำกัด ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์เวนเจอร์ส หรือ เออาร์วี (ARV) มุ่งยกระดับวงการแพทย์ไทยผ่านการนำนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผสมผสานเข้ากับองค์ความรู้เฉพาะทาง 4 โครงการ ได้แก่

  1. โครงการ SiCAR Ai Lab : แพลตฟอร์มทดสอบและพัฒนาเเบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ทางด้านการแพทย์
  2. โครงการพัฒนา AI อ่านและวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์
  3. โครงการพัฒนาบริการการตรวจยีนส์ เพื่อประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคในอนาคต
  4. โครงการแหล่งพัฒนาสตาร์ทอัพ เพื่อต่อยอดนวัตกรรมทางการแพทย์สู่ธุรกิจจริงกับศูนย์ VDC

ทั้ง 4 โครงการนี้ถือเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการด้านสุขภาพในทุกมิติ รวมถึงช่วยยกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้อุตสาหกรรมการแพทย์ของไทยมีความทันสมัย มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ตอกย้ำการเป็นศูนย์กลางบริการการแพทย์ของโลก 

cariva siriraj mou genomics

Share

Latest News

Contact Us

Copyright © 2022 Cariva (Thailand) Company Ltd. All rights reserved.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
App Store is a service mark of Apple Inc.

Privacy Policy                         Terms and Conditions

 Cariva    |    Linkedin cariva  Cariva (Thailand)

Copyright © 2022 Cariva (Thailand) Company Ltd. All rights reserved.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
App Store is a service mark of Apple Inc.